ஒன்பதாம் வகுப்பு காலாண்டு பொதுத் தேர்வு_2019 மாதிரி வினாதாள்

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307

ஒன்பதாம் வகுப்பு காலாண்டு பொதுத் தேர்வு_2019 தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்_1 தாள்-Click Here Download 
ஒன்பதாம் வகுப்பு காலாண்டு பொதுத் தேர்வு_2019 தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்_2 தாள்-Click Here Download

ENGLISH QUARTERLY MODEL QUESTION PAPER I- CLICK HERE DOWNLOAD
ENGLISH QUARTERLY MODEL QUESTION PAPER II- CLICK HERE DOWNLOAD 

9 th Science quaterly model question for EM click here
9 th Science quaterly model question for TM click here

9 TH காலாண்டுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் சமூக அறிவியல் (Mr S.Sathyanantham ) -CLICK HERE DOWNLOAD

Post a Comment

0 Comments