உபரியாக உள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்களை முதுகலை ஆசிரியர் பணிக்கு +2 வகுப்புகளுக்கு மாற்றுப் பணியில் நியமனம்.

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
9092837307 - Add This Number In Your Whatsapp Groups - 9092837307