தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 3% அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிப்பு எப்போது ?


தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 1 முதல் அகவிலைப்படி உயர்வை தற்போது வரை அறிவிக்காததால் அதை எதிர்பார்த்து ஊழியர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.