பள்ளி மானியத்தை 31.03.2019-க்குள் முழுமையாக பயன்படுத்தாத பள்ளிகள் மாவட்ட திட்ட அலுவலக கணக்கிக்கு திரும்ப செலுத்த - மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு.

Join Our KalviNews Telegram Group - Click Here
Add This Number In Your Whatsapp Groups - 8608844408


Post a Comment

0 Comments