பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள QR Code-ஐ லேப்டாப்பில் ஸ்கேன் செய்வது எப்படி?