புதுக்கோட்டை மாவட்ட இடைநிலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள்


 *பொன்னமராவதி ஒன்றியம்*

1)கங்காணிபட்டி
2)கீழத்தானியம்
3)கீழத்தானியம்
4)ஆலவயல்

5)கட்டையாண்டிபட்டி
6)வேந்தன்பட்டி
7)M.உசிலம்பட்டி
8)திருக்களம்பூர்
9)பிடாரம்பட்டி

 *விராலிமலை ஒன்றிய இ.நி.ஆ காலிப்பணியிடம்*
1.நீர்பழனி

2.மாங்குடி

 *அன்னவாசல் ஒன்றியம்*  இ.நி.ஆ. காலிப்பணியிட விவரம்
 
1) கீழப்பளுவஞ்சி 2)கீழப்பளுவஞ்சி, 3) வாகைப்பட்டி 4) ஊரப்பட்டி 5). காலடிபட்டி6). தச்சம்பட்டி7) வீரப்பட்டி

 
 *திருவரங்குளம் ஒன்றியம்* இ.நி.ஆ காலிப்பணியிட விபரம்...1.மேட்டுப்பட்டி..2.சந்தைப்பேட்டை...3.ஆலங்குடி..4.கைக்குறிச்சி..5.சிதம்பரவிடுதி வடக்கு...6.மேலாத்தூர்..
 
 
 *கறம்பக்குடி ஒன்றியம் இடைநிலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிட விபரம்*.1.மழையூர் 2.மேட்டுப்பட்டி.3.மீனம்பட்டி.4.வெள்ளாளவிடுதி.5.கரு தெற்குத்தெரு 6.வானக்கன்காடு.7.அனுமார்கோவில் 8.தெக்கிக்காடு.

 
 *புதுகை ஒன்றிய  இடைநிலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள்*:1)வளவம்பட்டி 2 )வாராப்பூர் 3)ராசாப்பட்டி   4)தெற்கு தொண்டைமான் ஊரணி5 )தெற்கு செட்டியாப்பட்டி 6)கிழக்கு தொண்டைமான் ஊரணி