புதிய பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள QR code களை பயன்படுத்துவது எப்படி ? காணொளி

புதிய பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள QR code களை பயன்படுத்துவது எப்படி ? காணொளி

 

Click here to download QR code application


Excellent features of new textbooks of Tamil Nadu

demo to use QR codes in new textbooks
புதிய பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள QR code களை பயன்படுத்துவது எப்படி என்னும் செயல் விளக்கம்.
இந்த QR கோடு முறை வேறு எந்த மாநிலமும் முயற்சி செய்யாத ஒரு புதிய முயற்சி. மாணவர்கள் பாடப்புத்தகங்களைத் தாண்டி இணைய வளங்கள் ,காணொளி காட்சிகள்,பாடல்கள் , விளையாட்டுகள் என பல்வேறு முறைகளில் ஆர்வத்துடன் கற்க இந்த QR கோட் பெறும் உதவியாக இருக்கும்.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

 

Most Reading

Follow by Email