ஒரு மாணவர்கூட இல்லாமல் 32 அரசுப்பள்ளிகள் இருப்பதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்

ஒரு மாணவர்கூட இல்லாமல் 32 அரசுப்பள்ளிகள் இருப்பதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்
1200 அரசுப் பள்ளிகளில் 10-க்கும் குறைவான மாணவர்கள் படிப்பதாகவும் அமைச்சர் தகவல்
அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

 

Most Reading

Follow by Email