அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இடைநிலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள்

அரியலூர் ஒன்றியம் :

1. சென்னிவனம்
2.அஸ்தினாபுரம்
3. ஓட்டகோவில்
4. அம்பாபூர்

5. ஆலந்துரையார் கட்டளை
6. கீழ காங்கியனுர்
7. கல்லகுடி
8. ஓரியூர்
9. சுண்டகுடி
10.செட்டித்திருக்கோணம்

0 Comments:

Post a Comment