ஆசிரியர்களுக்கு புதியபாடத்திட்ட பயிற்சி இந்தவார இறுதிக்குள் தொடங்கும்- பள்ளிகல்வி இயக்குநர்

ஆசிரியர்களுக்கு புதியபாடத்திட்ட பயிற்சி இந்தவார இறுதிக்குள் தொடங்கும்.

ஆசிரியர்களுக்கு 1,6,9,11ம் வகுப்பு  புதிய பாடத்திட்ட பயிற்சி இந்தவார இறுதிக்குள் தொடங்கும்.
    -பள்ளிகல்வி இயக்குநர் இளங்கோவன் அறிவிப்பு

0 Comments:

Post a Comment