தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் 2450 பணியிடங்கள் நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும்:- அமைச்சர் தங்கமணி அறிவிப்பு!!

தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் 2450 பணியிடங்கள் நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும்:- அமைச்சர் தங்கமணி அறிவிப்பு!!

0 Comments:

Post a Comment