ஜூன் 11ம் தேதி முதல் JACTTO GEO ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் உயர்மட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டம்

ஜூன் 11ம் தேதி முதல் JACTTO GEO ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் உயர்மட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டம்

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

 

Most Reading

Follow by Email