25 ஆண்டுகள் மத்திய அரசு ஊழியராக பணி புரிந்தவருக்கு புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் ரூ.770 மட்டுமே. - Kalvi news

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, 27 October 2016

25 ஆண்டுகள் மத்திய அரசு ஊழியராக பணி புரிந்தவருக்கு புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம் ரூ.770 மட்டுமே.


Post Bottom Ad